PHP Basis: Datatype

Beschrijving

// Wat denk jij dat onderstaande code op het scherm toont? 35? of 8?
echo "3" + 5;

// En deze code?
$number = 01;
echo $number;

// Deze dan?
$number = "01";
echo $number;

In het eerste geval proberen we 5 op te tellen bij de String “3”. PHP gebruikt de + operator alleen om getallen op te tellen. Doordat we deze operator gebruiken zet PHP de String “3” automatisch om naar een integer, want kennelijk willen we getallen optellen. De uitkomst is dus 8.

Als er een geheel getal zonder quotes staat, zoals 01 of 1 of 100 of 0002, dan ziet PHP dat als een integer. Voor een integer is 01 hetzelfde als 1.

Zo heeft elke variabele een datatype. Wat je met de waarde van een variabele kunt doen wordt bepaald door het datatype van de variabele. Elke variabele heeft een datatype. Met een “Boolean” kun je bijvoorbeeld aangeven of iets waar of onwaar is.

Wil je weten wat het datatype van je variabele is? Kijk eens naar de functie gettype.

Meest gebruikte datatypes

Datatype Gebruikt voor Voorbeeld
String Tekst “Jochem” (vergeet de quotes niet)
Integer Geheel getal 4
Float Getal met decimalen 4.234
Boolean Waar/onwaar true of false
Array Lijst met meerdere waarden [‘zaandam’, ‘maastricht’, ‘leeuwarden’]

Externe Documentatie

De officiële documentatie mbt datatypes vind je op:

https://secure.php.net/manual/en/language.types.php