PHP Basis: Variabele

Beschrijving

Met behulp van variabelen kun je gegevens in het RAM geheugen opslaan en opvragen. Variabelen bestaan uit een naam en de waarde die je onder de gegeven naam wilt opslaan.

Voorbeeld

Voorbeeld 1

// Maak een nieuwe variabele met naam 'city' en sla daar de waarde 'Maastricht' in op
$city = 'Maastricht';
    
// Geef de waarde van de variabele $city weer op het scherm
echo $city;
    
// Verander de waarde van de variabele $city
$city = "Groningen";

Voorbeeld 2

$aantalStudenten = 28;

// bereken iets vanuit de ene variabele en sla de uitkomst op
// in de andere
$aantalGroepen = $aantalStudenten / 4;

echo $aantalGroepen

Externe documentatie

De officiële PHP documentatie mbt variabelen vind je op:

https://www.php.net/manual/en/language.variables.basics.php

Slides

Variabelen: schematisch

PHP Variabelen in het RAM geheugen 1

Reeks blokken met naam en waarde

PHP Variabelen in het RAM geheugen 2

Downloads

[pdf] [pptx (bronbestand)]